VÄLKOMMEN

Den här sidan är under uppbyggnad.
Allt som är publicerat är än så länge preliminärt.

Naturen faller isär när den studeras som objekt,
sammanhangen bryts upp, varje klyvning blottar nya ytor
tills allt blir litet, isolerat och specialiserat
och ingenting av de ursprungliga sammanhangen finns kvar.
Den fördjupade kunskapen blir med ens väldigt ytlig.