bufomadam
bosse

Jag är bekymrad över
ett vetande om djupet
som är hämtat från ytan.

bosse@bufomadam.org

© Bosse Lundberg 2023


 1 Brustna samband

 2 Girighet och Rättvisa

 3 Slutna rum

 4 Sopor och Mull

 5 Forskning och Empati

 6 Vad och Vem

 7 Perspektiv

 8 Lagarbete och Konkurrens

  9 Sympati och tillit

 10 Möten

 11 Måsar och vessla

 12 Husfluga och getingar

 13 Levande väsen


Granskning av videoklipp

    Berättelse, avsikt, motiv

    Tolkning

    Gränser


Bakom kulisserna